Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-720/17

"wynajem autokarów do przewozu uczestników wycieczek pracowniczych i emeryckich organizowanych przez DSB AGH w roku 2018 - KC-zp.272-720/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 3600,9 2017.12.22 175

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 158,0 2017.12.22 127

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2018.01.10 131
Oswiadczenie o spelnianiu warunków doc 39,0 2017.12.22 174
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,0 2017.12.22 175
Plan wycieczek na 2018 doc 58,0 2017.12.22 199
Wzór formularza oferty - usługi doc 41,5 2017.12.22 170
Wzór umowy - usługi doc 83,5 2017.12.22 169

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 217,3 2018.01.05 152

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2018.01.10 181
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 24,0 2018.01.04 151
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,3 2018.01.04 177

Pobierz wszystkie dokumenty