Szczegóły ogłoszenia

48/PN/MN/2017

"Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach"

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 635443 pdf 152,6 2017.12.21 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 337,0 2017.12.21 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 23,5 2017.12.21 94
Formularz cenowy Załącznik nr 5 xlsx 12,9 2017.12.21 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,2 2017.12.21 94
projekt umowy pdf 248,5 2017.12.21 103
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 pdf 133,8 2017.12.21 103
wzór oferty dostawy doc 107,0 2017.12.21 101

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi pdf 147,7 2018.01.02 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT pdf 95,5 2018.01.05 82

Pobierz wszystkie dokumenty