Szczegóły ogłoszenia

NA/P/373/2017

"Dostawa elementów eksploatacyjnych do urządzeń PVD"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 171,3 2017.12.21 195

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,6 2017.12.21 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.12.21 105
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.12.21 116
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 74,5 2017.12.21 120
Wzór oferty na dostawy doc 23,6 2017.12.21 111
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 56,5 2017.12.21 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.01.04 94

Pobierz wszystkie dokumenty