Szczegóły ogłoszenia

NA/P/373/2017

"Dostawa elementów eksploatacyjnych do urządzeń PVD"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 171,3 2017-12-21 178

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,6 2017-12-21 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017-12-21 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017-12-21 98
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 74,5 2017-12-21 106
Wzór oferty na dostawy doc 23,6 2017-12-21 97
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 56,5 2017-12-21 99

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018-01-04 81

Pobierz wszystkie dokumenty