Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-740/17

"dostawę wyposażenia audio-wizualnego dla sali audytoryjnej w pawilonie U-2 w ramach inwestycji pn.: Modernizacja systemów AV i teleinformatycznego w paw. U-2- KC-zp.272-740/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 34,9 2017.12.21 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 160,0 2017.12.21 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,0 2017.12.21 85
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 38,0 2017.12.21 75
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 38,0 2017.12.21 77
Wzór formularza oferty doc 221,0 2017.12.21 96
Wzór umowy - dostawy doc 78,0 2017.12.21 78
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2017.12.21 69

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 25,4 2018.01.05 66
informacja z otwarcia ofert 740 pdf 83,1 2018.01.05 73

Pobierz wszystkie dokumenty