Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-735/17

"dostawa pompy próżniowo-nadciśnieniowej - KC-zp.272-735/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,2 2017.12.21 124

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,0 2017.12.21 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2017.12.21 120
Wzór formularza oferty doc 24,4 2017.12.21 124
Wzór umowy - dostawy doc 28,5 2017.12.21 125

Pobierz wszystkie dokumenty