Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-722/17

"dostawa celi elektrochemicznej do spektrometru Ramana i przystawki spektrochemicznej do spektrometru FT-IR - KC-zp.272-722/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,4 2017.12.20 127

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ -722 docx 57,6 2017.12.20 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.12.20 122
Wzór formularza oferty doc 27,1 2017.12.20 133
Wzór umowy - dostawy doc 32,4 2017.12.20 129

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2018.01.04 100

Pobierz wszystkie dokumenty