Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-722/17

"dostawa celi elektrochemicznej do spektrometru Ramana i przystawki spektrochemicznej do spektrometru FT-IR - KC-zp.272-722/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,4 2017-12-20 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ -722 docx 57,6 2017-12-20 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017-12-20 39
Wzór formularza oferty doc 27,1 2017-12-20 42
Wzór umowy - dostawy doc 32,4 2017-12-20 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2018-01-04 15

Pobierz wszystkie dokumenty