Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-732/17

"Dostawa części komputerowych i urzadzeń peryferyknych dla jednostek AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,6 2017.12.20 123

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 266,5 2018.01.02 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 53,5 2017.12.20 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,1 2017.12.20 132
II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia KC-zp.272-732-17 doc 38,0 2017.12.20 101
Opis zamówienia KC-zp.272-732-17- częsci komputerowe doc 181,5 2017.12.20 140
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2017.12.20 115
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 22,9 2017.12.20 120
Wzór formularza oferty doc 26,2 2017.12.20 116
Wzór umowy - dostawy doc 29,4 2017.12.20 118

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 222,3 2018.01.04 122

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,3 2018.01.05 113
Informacja z otwarcia ofert doc 23,0 2018.01.09 107
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 214,8 2018.01.02 123

Pobierz wszystkie dokumenty