Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-678/17

"Wykonywanie usług ślusarskich na terenie AGH w Krakowie. KC-zp.272-678/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,5 2017.12.20 175

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 72,4 2017.12.20 139

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,7 2017.12.20 253
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 27,5 2017.12.20 164
Wzór formularza oferty doc 32,2 2017.12.20 165
Wzór umowy - usługi doc 94,0 2017.12.20 175
wzór wykazu usług doc 43,0 2017.12.20 185
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 27,9 2017.12.20 159

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 245,6 2018.01.04 170

Pobierz wszystkie dokumenty