Szczegóły ogłoszenia

NA/P/368/2017

"Dostawa aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej dla Sali klubu Plus PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,0 2017-12-19 157

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 173,0 2017-12-19 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017-12-19 77
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2017-12-19 81
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 280,0 2017-12-19 109
Wzór oferty na dostawy doc 26,3 2017-12-19 83
Wzór umowy doc 57,0 2017-12-19 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017-12-29 84

Pobierz wszystkie dokumenty