Szczegóły ogłoszenia

NA/P/368/2017

"Dostawa aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej dla Sali klubu Plus PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,0 2017.12.19 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 173,0 2017.12.19 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.12.19 95
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2017.12.19 100
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 280,0 2017.12.19 123
Wzór oferty na dostawy doc 26,3 2017.12.19 98
Wzór umowy doc 57,0 2017.12.19 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.12.29 96

Pobierz wszystkie dokumenty