Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-37/17

"Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 141,6 2017.12.19 598

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) (1) pdf 72,5 2018.01.19 149
Informacja o zmianach (procedura pełna) (2) pdf 71,0 2018.02.05 141

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 76,2 2017.12.19 271

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2017.12.19 201
Formularz oferty i formularz cenowy docx 79,8 2017.12.19 240
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,9 2017.12.19 211
protokół odbioru docx 37,4 2017.12.19 197
Wzór umowy na dostawy docx 70,7 2017.12.19 214
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 1203,1 2017.12.19 397
Załącznik - Tabela Parametrów Technicznych docx 163,0 2017.12.19 282

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 43,3 2017.12.20 208

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (1) doc 37,1 2017.12.28 236
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 49,5 2018.01.19 197
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (3) doc 45,1 2018.01.19 145
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (4) docx 24,0 2018.01.30 145
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (5) doc 40,4 2018.02.05 117
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (6) doc 32,3 2018.02.06 122

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 41,1 2018.02.13 126

Pobierz wszystkie dokumenty