Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-37/17

"Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 141,6 2017-12-19 267

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 72,5 2018-01-19 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 76,2 2017-12-19 121

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2017-12-19 94
Formularz oferty i formularz cenowy docx 79,8 2017-12-19 103
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,9 2017-12-19 99
protokół odbioru docx 37,4 2017-12-19 92
Wzór umowy na dostawy docx 70,7 2017-12-19 96
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 1203,1 2017-12-19 142
Załącznik - Tabela Parametrów Technicznych docx 163,0 2017-12-19 110

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 43,3 2017-12-20 85

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (1) doc 37,1 2017-12-28 72
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 49,5 2018-01-19 5
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (3) doc 45,1 2018-01-19 5

Pobierz wszystkie dokumenty