Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-736/17

"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-736/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,3 2017-12-18 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 203,0 2017-12-18 114

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 49,5 2017-12-18 107
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2017-12-18 117
Wzór formularza oferty docx 26,6 2017-12-18 110
Wzór umowy doc 173,0 2017-12-18 118
wzór Wykaz osób doc 41,0 2017-12-18 113
wzór wykazu usług doc 43,0 2017-12-18 117
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-12-18 118

Pobierz wszystkie dokumenty