Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-736/17

"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-736/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,3 2017.12.18 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 203,0 2017.12.18 155

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 49,5 2017.12.18 139
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2017.12.18 162
Wzór formularza oferty docx 26,6 2017.12.18 153
Wzór umowy doc 173,0 2017.12.18 174
wzór Wykaz osób doc 41,0 2017.12.18 160
wzór wykazu usług doc 43,0 2017.12.18 151
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017.12.18 172

Pobierz wszystkie dokumenty