Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-736/17

"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-736/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,3 2017.12.18 148

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 203,0 2017.12.18 135

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 49,5 2017.12.18 126
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2017.12.18 143
Wzór formularza oferty docx 26,6 2017.12.18 132
Wzór umowy doc 173,0 2017.12.18 150
wzór Wykaz osób doc 41,0 2017.12.18 139
wzór wykazu usług doc 43,0 2017.12.18 135
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017.12.18 151

Pobierz wszystkie dokumenty