Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/100/2017

"Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 57,6 2017.12.15 131

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 167,5 2017.12.15 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2017.12.15 115
Formularz cenowy doc 50,0 2017.12.15 129
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2017.12.15 112
Wzór formularza ofertowego doc 48,0 2017.12.15 115
wzór umowy Pakiet 1 (kowanówko) docx 386,7 2017.12.15 134
wzór umowy pakiet 2 (kowanówko) docx 385,1 2017.12.15 144
wzór umowy pakiet 3 i 4 (kowanówko) docx 387,2 2017.12.15 120
Załącznik 01. Zlecenie na transport - formularz docx 19,3 2017.12.15 115
Załącznik 02. Specyfikacja przejazdów wzór xlsx 14,9 2017.12.15 115
Załącznik nr 4 do umowy - Szczegółowe wymagania dotyczące transportu krwi docx 17,7 2017.12.15 121

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2017.12.27 123

Pobierz wszystkie dokumenty