Szczegóły ogłoszenia

NA/P/363/2017

"Organizacja wycieczek turystyczno - narciarskich dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w okresie zimowym w 2018 roku do Zakopanego i do Krynicy Zdrój lub Rytra."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 57,0 2017-12-15 209

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia 22.12.2017r. docx 12,5 2017-12-22 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,1 2017-12-15 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017-12-15 115
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017-12-15 104
Szczegółowy opis zamówienia doc 22,2 2017-12-15 127
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2017-12-15 106
Wzór oferty na dostawy doc 26,1 2017-12-15 109
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 72,0 2017-12-15 118
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017-12-15 101

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 22.12.2017r. doc 19,4 2017-12-22 95

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,6 2017-12-20 104
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 22.12.2017r. doc 20,8 2017-12-22 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2017-12-28 100

Pobierz wszystkie dokumenty