Szczegóły ogłoszenia

NA/P/363/2017

"Organizacja wycieczek turystyczno - narciarskich dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w okresie zimowym w 2018 roku do Zakopanego i do Krynicy Zdrój lub Rytra."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 57,0 2017.12.15 240

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia 22.12.2017r. docx 12,5 2017.12.22 113

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,1 2017.12.15 107

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.12.15 133
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.12.15 134
Szczegółowy opis zamówienia doc 22,2 2017.12.15 153
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2017.12.15 131
Wzór oferty na dostawy doc 26,1 2017.12.15 131
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 72,0 2017.12.15 140
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017.12.15 130

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 22.12.2017r. doc 19,4 2017.12.22 122

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,6 2017.12.20 120
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 22.12.2017r. doc 20,8 2017.12.22 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2017.12.28 124

Pobierz wszystkie dokumenty