Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-668/17

"Konserwacja i bieżąca naprawa sieci teletechnicznej dla AGH KC-zp.272-668/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 36,6 2017.12.13 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 197,5 2017.12.13 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 90,5 2017.12.13 124
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,0 2017.12.13 115
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 38,0 2017.12.13 104
Wykaz usług doc 43,0 2017.12.13 107
Wzór umowy doc 90,5 2017.12.13 112
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2017.12.13 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 269,3 2017.12.21 93

Pobierz wszystkie dokumenty