Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-668/17

"Konserwacja i bieżąca naprawa sieci teletechnicznej dla AGH KC-zp.272-668/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 36,6 2017-12-13 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 197,5 2017-12-13 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 90,5 2017-12-13 106
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,0 2017-12-13 96
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 38,0 2017-12-13 88
Wykaz usług doc 43,0 2017-12-13 94
Wzór umowy doc 90,5 2017-12-13 99
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2017-12-13 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 269,3 2017-12-21 78

Pobierz wszystkie dokumenty