Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-668/17

"Konserwacja i bieżąca naprawa sieci teletechnicznej dla AGH KC-zp.272-668/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 36,6 2017.12.13 130

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 197,5 2017.12.13 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 90,5 2017.12.13 144
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,0 2017.12.13 141
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 38,0 2017.12.13 118
Wykaz usług doc 43,0 2017.12.13 139
Wzór umowy doc 90,5 2017.12.13 126
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2017.12.13 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 269,3 2017.12.21 107

Pobierz wszystkie dokumenty