Szczegóły ogłoszenia

NA/P/358/2017

"Ścianka wspinaczkowa sportowo-rekreacyjna w hali sportowej Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,9 2017.12.13 273

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017.12.13 143

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.12.13 164
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.12.13 169
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2063,0 2017.12.13 197
Umowa-wzór rar 1255,1 2017.12.13 160
Wykaz osób doc 19,6 2017.12.13 165
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.12.13 165
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,7 2017.12.13 146
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.12.13 157

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2017.12.28 171

Pobierz wszystkie dokumenty