Szczegóły ogłoszenia

NA/P/358/2017

"Ścianka wspinaczkowa sportowo-rekreacyjna w hali sportowej Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,9 2017-12-13 149

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017-12-13 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017-12-13 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017-12-13 51
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2063,0 2017-12-13 71
Umowa-wzór rar 1255,1 2017-12-13 54
Wykaz osób doc 19,6 2017-12-13 50
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017-12-13 55
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,7 2017-12-13 53
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017-12-13 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2017-12-28 48

Pobierz wszystkie dokumenty