Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-676/17

"wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie Uczelni - KC-zp.272-676/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 33,2 2017.12.12 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 262,5 2017.12.12 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Harmonogram prac konserwacyjnych 2018 doc 106,5 2017.12.12 142
kosztorys cenowy konserwacja Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne zał nr 1A xlsx 325,0 2017.12.12 212
Kosztorys cenowy -załącznik 1B xlsx 14,9 2017.12.12 151
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 51,0 2017.12.12 127
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 41,5 2017.12.12 128
Wykaz narzędzi doc 37,0 2017.12.12 139
Wzór formularza oferty doc 52,0 2017.12.12 135
Wzór umowy - usługi doc 100,5 2017.12.12 134
wzór wykazu usług doc 46,0 2017.12.12 135
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2017.12.12 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2017.12.20 111
Informacja z otwarcia ofert pdf 381,8 2017.12.20 112

Pobierz wszystkie dokumenty