Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-719/17

"Obsługa i bieżące naprawy instalacji technologicznych wymiennikowni ciepła w obiektach AGH- KC-zp.272-719/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,5 2017.12.12 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 76,5 2017.12.12 116

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 51,0 2017.12.12 130
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2017.12.12 136
Szczegółowy zakres prac doc 99,5 2017.12.12 138
Wzór formularza oferty doc 51,0 2017.12.12 140
Wzór umowy - usługi doc 109,5 2017.12.12 135
Wzór Wykazu narzędzi doc 41,5 2017.12.12 124
wzór wykazu usług doc 46,5 2017.12.12 130
Załącznik nr 1A formularz cenowy doc 161,0 2017.12.12 131
Załącznik nr 2 A materiały doc 60,0 2017.12.12 157
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2017.12.12 131

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.12.20 122

Pobierz wszystkie dokumenty