Szczegóły ogłoszenia

FER.271.25.2017

"Przebudowa istniejącego budynku administracyjno-gospodarczego na pomieszczenia przeznaczone na zaplecze dla sportowców przy stadionie w Szerzynach"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 117,8 2017.11.22 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 139,0 2017.11.22 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017.11.22 62
formularz ofertowy doc 40,0 2017.11.22 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 47,5 2017.11.22 62
wzór umowy doc 126,0 2017.11.22 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 28,5 2017.11.22 62

Pobierz wszystkie dokumenty