Szczegóły ogłoszenia

CRZP/133/2017/AEZ

"Dostawa i uruchomienie okrętowej oczyszczalni wód balastowych dla statku Dar Młodzieży - 3"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
631086-N-2017 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 81,0 2017-12-11 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 279,0 2017-12-11 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty na dostawy doc 321,5 2017-12-11 54
2_Specyfikacja techniczna docx 594,2 2017-12-11 55
2_Specyfikacja techniczna rysunki 1 rar 152533,1 2017-12-11 58
2_Specyfikacja techniczna rysunki 2 rar 46157,4 2017-12-11 58
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 53,0 2017-12-11 53
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 68,0 2017-12-11 51
5_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 52,5 2017-12-11 52
6_Wykaz dostaw doc 62,5 2017-12-11 53
7_Wzór umowy docx 67,6 2017-12-11 55

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 316,6 2017-12-14 53

Pobierz wszystkie dokumenty