Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-726/17

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) KC-zp.272-726/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,5 2017-12-11 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 81,4 2017-12-11 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017-12-11 61
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji doc 28,6 2017-12-11 57
Wzór formularza oferty docx 32,5 2017-12-11 54
Wzór umowy doc 177,0 2017-12-11 58
wzór Wykaz osób doc 43,0 2017-12-11 53
wzór wykazu usług doc 39,5 2017-12-11 59
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-12-11 53

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,3 2017-12-14 67

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 216,3 2017-12-13 67
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 217,2 2017-12-18 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2017-12-21 26
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2017-12-21 94
Nowy Wzór formularza oferty doc 63,0 2017-12-14 51
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 214,9 2017-12-18 48
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,3 2017-12-18 54
Załącznik nr 3A Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 44,5 2017-12-13 60

Pobierz wszystkie dokumenty