Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-726/17

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) KC-zp.272-726/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,5 2017-12-11 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 81,4 2017-12-11 134

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017-12-11 112
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji doc 28,6 2017-12-11 109
Wzór formularza oferty docx 32,5 2017-12-11 113
Wzór umowy doc 177,0 2017-12-11 125
wzór Wykaz osób doc 43,0 2017-12-11 110
wzór wykazu usług doc 39,5 2017-12-11 111
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-12-11 106

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,3 2017-12-14 126

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 216,3 2017-12-13 127
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 217,2 2017-12-18 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2017-12-21 86
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2017-12-21 172
Nowy Wzór formularza oferty doc 63,0 2017-12-14 114
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 214,9 2017-12-18 110
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,3 2017-12-18 112
Załącznik nr 3A Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 44,5 2017-12-13 115

Pobierz wszystkie dokumenty