Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-726/17

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) KC-zp.272-726/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,5 2017.12.11 157

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 81,4 2017.12.11 163

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.12.11 150
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji doc 28,6 2017.12.11 140
Wzór formularza oferty docx 32,5 2017.12.11 148
Wzór umowy doc 177,0 2017.12.11 166
wzór Wykaz osób doc 43,0 2017.12.11 135
wzór wykazu usług doc 39,5 2017.12.11 146
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017.12.11 149

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,3 2017.12.14 166

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 216,3 2017.12.13 151
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 217,2 2017.12.18 137

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2017.12.21 120
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2017.12.21 208
Nowy Wzór formularza oferty doc 63,0 2017.12.14 140
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 214,9 2017.12.18 145
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,3 2017.12.18 142
Załącznik nr 3A Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 44,5 2017.12.13 143

Pobierz wszystkie dokumenty