Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-726/17

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) KC-zp.272-726/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,5 2017.12.11 146

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 81,4 2017.12.11 150

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.12.11 134
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji doc 28,6 2017.12.11 127
Wzór formularza oferty docx 32,5 2017.12.11 136
Wzór umowy doc 177,0 2017.12.11 145
wzór Wykaz osób doc 43,0 2017.12.11 124
wzór wykazu usług doc 39,5 2017.12.11 133
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017.12.11 127

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,3 2017.12.14 147

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 216,3 2017.12.13 143
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 217,2 2017.12.18 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2017.12.21 102
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2017.12.21 192
Nowy Wzór formularza oferty doc 63,0 2017.12.14 131
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 214,9 2017.12.18 132
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,3 2017.12.18 129
Załącznik nr 3A Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 44,5 2017.12.13 131

Pobierz wszystkie dokumenty