Szczegóły ogłoszenia

NA/P/355/2017

"Modernizacja serwerowni F.702"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,4 2017.12.11 291

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 19.12.2017r. docx 12,6 2017.12.19 116
Zmiana ogłoszenia 15.12.2017r. docx 12,4 2017.12.15 127
Zmiana ogłoszenia 20.12.2017r. docx 12,5 2017.12.20 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,7 2017.12.11 157

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.12.11 152
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.12.11 154
Szczegółowy opis zamówienia docx 17,2 2017.12.11 202
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2017.12.11 149
Wzór oferty na dostawy doc 25,9 2017.12.11 145
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 180,5 2017.12.11 163
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.12.11 147

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 15.12.2017r. doc 18,8 2017.12.15 139
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 19.12.2017r. doc 19,7 2017.12.19 123
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 20.12.2017r. doc 18,7 2017.12.20 109

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,3 2017.12.15 147
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 19.12.2017r. doc 21,0 2017.12.19 130
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.12.2017r- 2 doc 19,7 2017.12.20 131
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.12.2017r. doc 25,3 2017.12.20 146

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.01.03 124
Wzór oferty - aktualny na dzień 19.12.2017r. docx 28,4 2017.12.19 127

Pobierz wszystkie dokumenty