Szczegóły ogłoszenia

NA/P/355/2017

"Modernizacja serwerowni F.702"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,4 2017-12-11 273

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 19.12.2017r. docx 12,6 2017-12-19 100
Zmiana ogłoszenia 15.12.2017r. docx 12,4 2017-12-15 110
Zmiana ogłoszenia 20.12.2017r. docx 12,5 2017-12-20 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,7 2017-12-11 145

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017-12-11 132
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017-12-11 136
Szczegółowy opis zamówienia docx 17,2 2017-12-11 185
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2017-12-11 132
Wzór oferty na dostawy doc 25,9 2017-12-11 128
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 180,5 2017-12-11 151
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017-12-11 132

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 15.12.2017r. doc 18,8 2017-12-15 118
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 19.12.2017r. doc 19,7 2017-12-19 107
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 20.12.2017r. doc 18,7 2017-12-20 97

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,3 2017-12-15 133
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 19.12.2017r. doc 21,0 2017-12-19 115
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.12.2017r- 2 doc 19,7 2017-12-20 115
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.12.2017r. doc 25,3 2017-12-20 132

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018-01-03 107
Wzór oferty - aktualny na dzień 19.12.2017r. docx 28,4 2017-12-19 107

Pobierz wszystkie dokumenty