Szczegóły ogłoszenia

NA/P/355/2017

"Modernizacja serwerowni F.702"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,4 2017.12.11 298

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 19.12.2017r. docx 12,6 2017.12.19 124
Zmiana ogłoszenia 15.12.2017r. docx 12,4 2017.12.15 135
Zmiana ogłoszenia 20.12.2017r. docx 12,5 2017.12.20 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,7 2017.12.11 164

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.12.11 159
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.12.11 163
Szczegółowy opis zamówienia docx 17,2 2017.12.11 213
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2017.12.11 161
Wzór oferty na dostawy doc 25,9 2017.12.11 156
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 180,5 2017.12.11 170
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.12.11 160

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 15.12.2017r. doc 18,8 2017.12.15 146
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 19.12.2017r. doc 19,7 2017.12.19 134
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 20.12.2017r. doc 18,7 2017.12.20 115

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,3 2017.12.15 155
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 19.12.2017r. doc 21,0 2017.12.19 141
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.12.2017r- 2 doc 19,7 2017.12.20 138
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.12.2017r. doc 25,3 2017.12.20 154

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.01.03 136
Wzór oferty - aktualny na dzień 19.12.2017r. docx 28,4 2017.12.19 149

Pobierz wszystkie dokumenty