Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-716/17

"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-716/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 36,6 2017-12-07 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 205,0 2017-12-07 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 49,5 2017-12-07 18
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 44,5 2017-12-07 19
Wzór formularza oferty docx 25,9 2017-12-07 20
Wzór umowy doc 172,5 2017-12-07 20
wzór Wykaz osób doc 41,0 2017-12-07 20
wzór wykazu usług doc 43,0 2017-12-07 19
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-12-07 20

Pobierz wszystkie dokumenty