Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-716/17

"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-716/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 36,6 2017-12-07 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 205,0 2017-12-07 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 49,5 2017-12-07 75
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 44,5 2017-12-07 76
Wzór formularza oferty docx 25,9 2017-12-07 74
Wzór umowy doc 172,5 2017-12-07 78
wzór Wykaz osób doc 41,0 2017-12-07 73
wzór wykazu usług doc 43,0 2017-12-07 79
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-12-07 77

Pobierz wszystkie dokumenty