Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-716/17

"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-716/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 36,6 2017.12.07 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 205,0 2017.12.07 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 49,5 2017.12.07 122
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 44,5 2017.12.07 130
Wzór formularza oferty docx 25,9 2017.12.07 126
Wzór umowy doc 172,5 2017.12.07 122
wzór Wykaz osób doc 41,0 2017.12.07 121
wzór wykazu usług doc 43,0 2017.12.07 126
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017.12.07 136

Pobierz wszystkie dokumenty