Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-716/17

"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-716/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 36,6 2017.12.07 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 205,0 2017.12.07 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 49,5 2017.12.07 136
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 44,5 2017.12.07 145
Wzór formularza oferty docx 25,9 2017.12.07 137
Wzór umowy doc 172,5 2017.12.07 141
wzór Wykaz osób doc 41,0 2017.12.07 135
wzór wykazu usług doc 43,0 2017.12.07 147
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017.12.07 146

Pobierz wszystkie dokumenty