Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-716/17

"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-716/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 36,6 2017.12.07 127

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 205,0 2017.12.07 107

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 49,5 2017.12.07 114
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 44,5 2017.12.07 122
Wzór formularza oferty docx 25,9 2017.12.07 116
Wzór umowy doc 172,5 2017.12.07 116
wzór Wykaz osób doc 41,0 2017.12.07 113
wzór wykazu usług doc 43,0 2017.12.07 118
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017.12.07 123

Pobierz wszystkie dokumenty