Szczegóły ogłoszenia

98/2017

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do hemofiltracji i komory wilgotne na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 194,9 2017.12.07 160

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 57,1 2017.12.07 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.12.07 124
formularz cenowy xls 32,5 2017.12.07 154
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2017.12.07 132
umowa projekt doc 835,5 2017.12.07 129
wykaz dostaw doc 33,0 2017.12.07 117
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,5 2017.12.07 134

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,5 2017.12.12 120

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2017.12.15 125

Pobierz wszystkie dokumenty