Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/95/2017

"Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 35,6 2017-12-06 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 176,5 2017-12-06 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2017-12-06 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2017-12-06 25
Wzór formularza ofertowego doc 50,0 2017-12-06 33
wzór umowy pakiet 1 docx 386,4 2017-12-06 30
wzór umowy pakiet 2 doc 471,0 2017-12-06 22
wzór umowy pakiet 3 docx 385,5 2017-12-06 31
wzór umowy pakiet 4 docx 43,3 2017-12-06 25
wzór umowy pakiet 5 docx 42,4 2017-12-06 18
załącznik do umowy dla pakietu 3 pdf 2610,2 2017-12-06 32
Załącznik nr 4 do SIWZ doc 27,0 2017-12-06 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 43,0 2017-12-15 1

Pobierz wszystkie dokumenty