Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/95/2017

"Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 35,6 2017.12.06 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 176,5 2017.12.06 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2017.12.06 105
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2017.12.06 105
Wzór formularza ofertowego doc 50,0 2017.12.06 117
wzór umowy pakiet 1 docx 386,4 2017.12.06 115
wzór umowy pakiet 2 doc 471,0 2017.12.06 108
wzór umowy pakiet 3 docx 385,5 2017.12.06 117
wzór umowy pakiet 4 docx 43,3 2017.12.06 106
wzór umowy pakiet 5 docx 42,4 2017.12.06 99
załącznik do umowy dla pakietu 3 pdf 2610,2 2017.12.06 114
Załącznik nr 4 do SIWZ doc 27,0 2017.12.06 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 43,0 2017.12.15 129

Pobierz wszystkie dokumenty