Szczegóły ogłoszenia

CRZP/129/2017/AEZ

"Przebudowa i remont pomieszczeń w piwnicy i na parterze budynku C Akademii Morskiej przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 628562-N-2017 pdf 222,1 2017-12-06 125

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 322,0 2017-12-06 116

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 304,0 2017-12-06 121
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2017-12-06 114
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2017-12-06 109
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2017-12-06 116
5_Wykaz osób doc 38,0 2017-12-06 106
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2017-12-06 109
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2017-12-06 113
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2017-12-06 105
9_Wzór umowy DOC 142,0 2017-12-06 128
_10_Dokumentacja przetargowa zip 38864,0 2017-12-06 155

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 144,2 2017-12-14 106
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 pdf 754,6 2017-12-15 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 579,7 2017-12-21 128

Pobierz wszystkie dokumenty