Szczegóły ogłoszenia

46/PN/MN/2017

"Modernizacja i Przebudowa Oddziału Ortopedyczno - Urazowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego. "

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 628076 pdf 305,2 2017.12.05 239

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 81,9 2017.12.15 161

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 2704,5 2017.12.05 193

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
rysunki zip 8143,3 2017.12.15 159
Wymagania dla centrali telefonicznej wraz wyposażeniem towarzyszącym pdf 177,8 2017.12.15 168
Załącznik nr 7 do SIWZ zip 116017,3 2017.12.05 304

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert pdf 730,8 2017.12.15 292

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT pdf 96,7 2017.12.21 230

Pobierz wszystkie dokumenty