Szczegóły ogłoszenia

NA/P/354/2017

"Remont pomieszczeń w DS. AVIATA w celu adaptacji na siłownię dla studentów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,4 2017-12-05 216

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2017-12-05 135

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017-12-05 122
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017-12-05 121
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2836,4 2017-12-05 144
Wykaz osób doc 19,3 2017-12-05 122
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017-12-05 131
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2017-12-05 125
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,8 2017-12-05 124
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017-12-05 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017-12-20 122

Pobierz wszystkie dokumenty