Szczegóły ogłoszenia

NA/P/354/2017

"Remont pomieszczeń w DS. AVIATA w celu adaptacji na siłownię dla studentów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,4 2017-12-05 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2017-12-05 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017-12-05 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017-12-05 25
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2836,4 2017-12-05 26
Wykaz osób doc 19,3 2017-12-05 29
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017-12-05 31
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2017-12-05 29
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,8 2017-12-05 31
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017-12-05 25

Pobierz wszystkie dokumenty