Szczegóły ogłoszenia

CRZP/132/2017/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej "Przebudowy i remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - ETAP II""

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 627047-N-2017 pdf 216,4 2017-12-05 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 240,5 2017-12-05 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 305,5 2017-12-05 21
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2017-12-05 21
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2017-12-05 22
4_Wykaz osób doc 39,5 2017-12-05 21
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2017-12-05 21
6_Zakres opracowania dokumentacji pdf 538,1 2017-12-05 25
7_Wzór_umowy DOC 96,0 2017-12-05 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 582,6 2017-12-13 9

Pobierz wszystkie dokumenty