Szczegóły ogłoszenia

CRZP/132/2017/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy i remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - ETAP II"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 627047-N-2017 pdf 216,4 2017.12.05 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 240,5 2017.12.05 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 305,5 2017.12.05 89
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2017.12.05 84
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2017.12.05 88
4_Wykaz osób doc 39,5 2017.12.05 85
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2017.12.05 85
6_Zakres opracowania dokumentacji pdf 538,1 2017.12.05 87
7_Wzór_umowy DOC 96,0 2017.12.05 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 582,6 2017.12.13 76

Pobierz wszystkie dokumenty