Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.12.2017

"Naprawa dróg leśnych "

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 4536,8 2017-12-04 208

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 134,7 2017-12-15 170

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 6987,7 2017-12-04 142

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 1 Formularz oferty doc 51,5 2017-12-04 177
Zał. nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 27,5 2017-12-04 154
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 25,8 2017-12-04 160
Zał. nr 4 - Zobowiązanie podmiotów trzecich docx 25,2 2017-12-04 165
Zał. nr 5 - Wykaz sprzętu doc 31,5 2017-12-04 168
Zał. nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 25,9 2017-12-04 169
Zał. nr 7 - Wzór_umowy docx 42,6 2017-12-04 164
Zał. nr 8 - Oświadczenie o zatrudnieniu docx 22,7 2017-12-04 158
Zał. nr 9 przedmiar pdf 183,5 2017-12-04 200

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 532,1 2017-12-15 168

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 271,2 2017-12-19 176

Pobierz wszystkie dokumenty