Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-700/17

"dostawa i montaż 2 zestawów klimatyzatorów typu multisplit i 2 zestawów klimatyzatorów typu split w domach studenckich na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń htm 64,1 2017.12.01 152

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA html 20,0 2017.12.07 141

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,4 2017.12.01 175

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2017.12.18 122
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.12.01 152
Wzór formularza oferty doc 30,1 2017.12.01 161
Wzór umowy - dostawy doc 33,2 2017.12.01 160

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 213,6 2017.12.13 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2017.12.18 169
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,2 2017.12.07 140

Pobierz wszystkie dokumenty