Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-43/17

"Remont pomieszczeń, instalacji hydrantowej przy ul. Dąbrowskiego 69, 71, 73 "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2017.12.01 378

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,0 2017.12.01 218

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2017.12.01 221
Opis Przedmioty Zamówienia pdf 2047,7 2017.12.01 259
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2017.12.01 200
Projekt Budowlany pdf 7755,5 2017.12.01 293
STWiOR pdf 1165,5 2017.12.01 210
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017.12.01 232
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017.12.01 250

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2017.12.06 219

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017.12.18 197
załacznik do projektu budowlanego docx 28,8 2017.12.06 217

Pobierz wszystkie dokumenty