Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-43/17

"Remont pomieszczeń, instalacji hydrantowej przy ul. Dąbrowskiego 69, 71, 73 "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2017-12-01 113

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,0 2017-12-01 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2017-12-01 67
Opis Przedmioty Zamówienia pdf 2047,7 2017-12-01 71
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2017-12-01 53
Projekt Budowlany pdf 7755,5 2017-12-01 60
STWiOR pdf 1165,5 2017-12-01 53
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017-12-01 52
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017-12-01 56

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2017-12-06 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załacznik do projektu budowlanego docx 28,8 2017-12-06 33

Pobierz wszystkie dokumenty