Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-45/17

"Remont laboratorium Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,8 2017-12-01 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,0 2017-12-01 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017-12-01 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2017-12-01 49
projekt robót budowlanych pdf 2369,8 2017-12-01 74
STWiOR pdf 216,1 2017-12-01 57
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017-12-01 50
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017-12-01 53

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2017-12-05 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
STWiOR uzupełnienie pdf 898,0 2017-12-05 36

Pobierz wszystkie dokumenty