Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-45/17

"Remont laboratorium Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,8 2017.12.01 426

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,0 2017.12.01 261

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.12.01 252
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2017.12.01 236
projekt robót budowlanych pdf 2369,8 2017.12.01 307
STWiOR pdf 216,1 2017.12.01 282
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017.12.01 234
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017.12.01 250

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2017.12.05 222

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017.12.28 226
STWiOR uzupełnienie pdf 898,0 2017.12.05 254

Pobierz wszystkie dokumenty