Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-45/17

"Remont laboratorium Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,8 2017.12.01 437

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,0 2017.12.01 274

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.12.01 272
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2017.12.01 275
projekt robót budowlanych pdf 2369,8 2017.12.01 327
STWiOR pdf 216,1 2017.12.01 303
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017.12.01 268
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017.12.01 273

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2017.12.05 240

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017.12.28 299
STWiOR uzupełnienie pdf 898,0 2017.12.05 279

Pobierz wszystkie dokumenty