Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/93/2017

"Wsparcie serwisowe dla systemu Eskulap"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,1 2017.12.01 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 149,5 2017.12.01 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2017.12.01 87
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2017.12.01 93
wzór umowy doc 164,5 2017.12.01 102
Zakres usług docx 58,0 2017.12.01 90
Zał. nr 1 do SIWZ - Wykaz producentów pdf 1619,4 2017.12.01 93
Zał. nr 2 do SIWZ - specyfikacja usług pdf 536,9 2017.12.01 97
Zał. nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych doc 40,0 2017.12.01 89
zał. nr 6 - Wzórformularza ofertowego doc 45,5 2017.12.01 96
zmodyfikowany wzór umowy doc 163,0 2017.12.08 90
zmodyfikowany załacznik nr 1 do SIWZ docx 20,0 2017.12.08 82
zmodyfikowany załaćznik nr 2 do SIWZ docx 18,5 2017.12.08 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 44,5 2017.12.08 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,5 2017.12.11 90

Pobierz wszystkie dokumenty