Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/93/2017

"Wsparcie serwisowe dla systemu Eskulap"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,1 2017-12-01 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 149,5 2017-12-01 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2017-12-01 59
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2017-12-01 59
wzór umowy doc 164,5 2017-12-01 64
Zakres usług docx 58,0 2017-12-01 57
Zał. nr 1 do SIWZ - Wykaz producentów pdf 1619,4 2017-12-01 57
Zał. nr 2 do SIWZ - specyfikacja usług pdf 536,9 2017-12-01 61
Zał. nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych doc 40,0 2017-12-01 59
zał. nr 6 - Wzórformularza ofertowego doc 45,5 2017-12-01 59
zmodyfikowany wzór umowy doc 163,0 2017-12-08 53
zmodyfikowany załacznik nr 1 do SIWZ docx 20,0 2017-12-08 49
zmodyfikowany załaćznik nr 2 do SIWZ docx 18,5 2017-12-08 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 44,5 2017-12-08 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,5 2017-12-11 59

Pobierz wszystkie dokumenty