Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-709/17

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) KC-zp.272-709/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,6 2017.12.01 158

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 74,8 2017.12.01 140

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,2 2017.12.01 137
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017.12.01 134
Wzór formularza oferty docx 32,7 2017.12.01 136
Wzór umowy doc 177,0 2017.12.01 131
wzór Wykaz osób doc 43,0 2017.12.01 130
wzór wykazu usług doc 39,0 2017.12.01 138
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017.12.01 131

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.12.11 121

Pobierz wszystkie dokumenty