Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-709/17

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) KC-zp.272-709/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,6 2017-12-01 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 74,8 2017-12-01 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,2 2017-12-01 91
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017-12-01 89
Wzór formularza oferty docx 32,7 2017-12-01 90
Wzór umowy doc 177,0 2017-12-01 94
wzór Wykaz osób doc 43,0 2017-12-01 91
wzór wykazu usług doc 39,0 2017-12-01 93
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-12-01 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017-12-11 79

Pobierz wszystkie dokumenty