Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-709/17

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) KC-zp.272-709/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,6 2017.12.01 148

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 74,8 2017.12.01 135

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,2 2017.12.01 124
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017.12.01 118
Wzór formularza oferty docx 32,7 2017.12.01 119
Wzór umowy doc 177,0 2017.12.01 122
wzór Wykaz osób doc 43,0 2017.12.01 119
wzór wykazu usług doc 39,0 2017.12.01 128
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017.12.01 120

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.12.11 110

Pobierz wszystkie dokumenty