Szczegóły ogłoszenia

CRZP/68/2017/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Laboratorium z przedmiotu Technologia remontów"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIMAP 17-505955-001 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 450,0 2017-11-30 198

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie_1 doc 573,0 2017-11-30 197

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty po zmianie_1 doc 365,5 2017-11-30 193
2_Jednolity europejski dokument zamówienia doc 255,5 2017-11-30 164
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,0 2017-11-30 146
4_Oświadczenie o braku zalegania oraz ubiegania się o zamówienie publiczne doc 263,0 2017-11-30 155
5_Specyfikacja techniczna doc 395,5 2017-11-30 214
6_Wzór umowy doc 316,5 2017-11-30 153

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 384,7 2017-12-19 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 369,6 2018-01-05 83
SIMAP 2017-179450-NF14-PL zmiana ogłoszenia pdf 86,3 2017-12-19 105
TED 2017-OJS232-483449-pl pdf 467,4 2017-12-04 161
TED 2017-OJS245-512054-pl zmiana ogłoszenia pdf 67,4 2017-12-21 108

Pobierz wszystkie dokumenty