Szczegóły ogłoszenia

CRZP/68/2017/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Laboratorium z przedmiotu Technologia remontów"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIMAP 17-505955-001 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 450,0 2017.11.30 226

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie_1 doc 573,0 2017.11.30 225

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty po zmianie_1 doc 365,5 2017.11.30 218
2_Jednolity europejski dokument zamówienia doc 255,5 2017.11.30 180
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,0 2017.11.30 168
4_Oświadczenie o braku zalegania oraz ubiegania się o zamówienie publiczne doc 263,0 2017.11.30 184
5_Specyfikacja techniczna doc 395,5 2017.11.30 243
6_Wzór umowy doc 316,5 2017.11.30 185

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 384,7 2017.12.19 138

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 369,6 2018.01.05 122
SIMAP 2017-179450-NF14-PL zmiana ogłoszenia pdf 86,3 2017.12.19 134
TED 2017-OJS232-483449-pl pdf 467,4 2017.12.04 182
TED 2017-OJS245-512054-pl zmiana ogłoszenia pdf 67,4 2017.12.21 125

Pobierz wszystkie dokumenty