Szczegóły ogłoszenia

CRZP/68/2017/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Laboratorium z przedmiotu Technologia remontów"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIMAP 17-505955-001 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 450,0 2017-11-30 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 570,0 2017-11-30 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 364,5 2017-11-30 79
2_Jednolity europejski dokument zamówienia doc 255,5 2017-11-30 53
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,0 2017-11-30 45
4_Oświadczenie o braku zalegania oraz ubiegania się o zamówienie publiczne doc 263,0 2017-11-30 50
5_Specyfikacja techniczna doc 395,5 2017-11-30 94
6_Wzór umowy doc 316,5 2017-11-30 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
TED 2017-OJS232-483449-pl pdf 467,4 2017-12-04 49

Pobierz wszystkie dokumenty