Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-540/1

"Dostawa mebli dla WGGiOŚ AGH- KC-zp.272-540/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,5 2017.11.30 190

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 324,5 2017.11.30 216

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 207,0 2017.11.30 170
nieaktualny Wzór umowy doc 69,0 2017.11.30 161
Wzór formularza oferty doc 234,0 2017.11.30 183

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 214,3 2017.12.20 159
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 doc 220,0 2017.12.14 174

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 231,9 2018.01.05 228

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aranżacja 303 -304 IIIp. jpg 2502,4 2017.11.30 218
Aranżacja 309 IIIp. jpg 1284,6 2017.11.30 178
Aranżacja IIp. jpg 3061,6 2017.11.30 180
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,3 2018.01.15 103
ESPD 540 xml 231,6 2017.11.30 170
ESPD 540 aktualny po zmianach (z dn.14/12.2017) xml 240,5 2017.12.14 171
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 13,4 2018.01.04 127
Informacja z otwarcia ofert doc 23,6 2018.01.15 116
nowy obowiązujący wzór umowy zał. 3A docx 37,7 2017.12.20 157
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 15,8 2017.12.14 159
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540 docx 15,8 2018.01.08 108
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018.01.08 129
zestawienie mebli IIIp.-1 pdf 23720,8 2017.11.30 234
zestawienie mebli IIIp.-2 pdf 13367,0 2017.11.30 191
zestawienie mebli IIIp.-3 pdf 11630,9 2017.11.30 194
zestawienie mebli IIIp.-4 pdf 18551,1 2017.11.30 172
zestawienie mebli IIIp.-5 pdf 19247,9 2017.11.30 170
zestawienie mebli IIIp.-6 pdf 16678,4 2017.11.30 183
zestawienie mebli IIp.-1 pdf 24109,6 2017.11.30 176
zestawienie mebli IIp.-2 pdf 24708,7 2017.11.30 182
zestawienie mebli IIp.-3 pdf 23536,4 2017.11.30 194

Pobierz wszystkie dokumenty