Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-540/1

"Dostawa mebli dla WGGiOŚ AGH- KC-zp.272-540/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,5 2017-11-30 138

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 324,5 2017-11-30 171

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 207,0 2017-11-30 125
nieaktualny Wzór umowy doc 69,0 2017-11-30 126
Wzór formularza oferty doc 234,0 2017-11-30 133

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 214,3 2017-12-20 103
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 doc 220,0 2017-12-14 119

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 231,9 2018-01-05 183

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aranżacja 303 -304 IIIp. jpg 2502,4 2017-11-30 158
Aranżacja 309 IIIp. jpg 1284,6 2017-11-30 137
Aranżacja IIp. jpg 3061,6 2017-11-30 138
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,3 2018-01-15 44
ESPD 540 xml 231,6 2017-11-30 116
ESPD 540 aktualny po zmianach (z dn.14/12.2017) xml 240,5 2017-12-14 124
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 13,4 2018-01-04 88
Informacja z otwarcia ofert doc 23,6 2018-01-15 65
nowy obowiązujący wzór umowy zał. 3A docx 37,7 2017-12-20 108
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 15,8 2017-12-14 106
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540 docx 15,8 2018-01-08 61
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018-01-08 66
zestawienie mebli IIIp.-1 pdf 23720,8 2017-11-30 193
zestawienie mebli IIIp.-2 pdf 13367,0 2017-11-30 149
zestawienie mebli IIIp.-3 pdf 11630,9 2017-11-30 134
zestawienie mebli IIIp.-4 pdf 18551,1 2017-11-30 122
zestawienie mebli IIIp.-5 pdf 19247,9 2017-11-30 124
zestawienie mebli IIIp.-6 pdf 16678,4 2017-11-30 135
zestawienie mebli IIp.-1 pdf 24109,6 2017-11-30 131
zestawienie mebli IIp.-2 pdf 24708,7 2017-11-30 138
zestawienie mebli IIp.-3 pdf 23536,4 2017-11-30 135

Pobierz wszystkie dokumenty