Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-540/1

"Dostawa mebli dla WGGiOŚ AGH- KC-zp.272-540/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,5 2017.11.30 230

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 324,5 2017.11.30 229

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 207,0 2017.11.30 188
nieaktualny Wzór umowy doc 69,0 2017.11.30 177
Wzór formularza oferty doc 234,0 2017.11.30 205

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 214,3 2017.12.20 200
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 doc 220,0 2017.12.14 194

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 231,9 2018.01.05 250

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aranżacja 303 -304 IIIp. jpg 2502,4 2017.11.30 246
Aranżacja 309 IIIp. jpg 1284,6 2017.11.30 193
Aranżacja IIp. jpg 3061,6 2017.11.30 202
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,3 2018.01.15 133
ESPD 540 xml 231,6 2017.11.30 183
ESPD 540 aktualny po zmianach (z dn.14/12.2017) xml 240,5 2017.12.14 204
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 13,4 2018.01.04 140
Informacja z otwarcia ofert doc 23,6 2018.01.15 163
nowy obowiązujący wzór umowy zał. 3A docx 37,7 2017.12.20 177
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 15,8 2017.12.14 181
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540 docx 15,8 2018.01.08 124
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018.01.08 149
zestawienie mebli IIIp.-1 pdf 23720,8 2017.11.30 265
zestawienie mebli IIIp.-2 pdf 13367,0 2017.11.30 214
zestawienie mebli IIIp.-3 pdf 11630,9 2017.11.30 212
zestawienie mebli IIIp.-4 pdf 18551,1 2017.11.30 189
zestawienie mebli IIIp.-5 pdf 19247,9 2017.11.30 186
zestawienie mebli IIIp.-6 pdf 16678,4 2017.11.30 200
zestawienie mebli IIp.-1 pdf 24109,6 2017.11.30 193
zestawienie mebli IIp.-2 pdf 24708,7 2017.11.30 204
zestawienie mebli IIp.-3 pdf 23536,4 2017.11.30 228

Pobierz wszystkie dokumenty