Szczegóły ogłoszenia

CRZP/130/2017/AEZ

"Przegląd w stanie rozmontowanym i remont kapitalny silnika napędowego SG nr 2 oraz przegląd przekładni głównej i elementów linii wału na statku Dar Młodzieży - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
624060-N-2017 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 85,8 2017.11.30 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie_1 doc 294,5 2017.11.30 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty (po zmianie SIWZ_1) doc 322,5 2017.11.30 97
2_Specyfikacja techniczna docx 69,7 2017.11.30 100
3_Kalkulacja ceny xlsx 13,1 2017.11.30 91
4_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,5 2017.11.30 96
5_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 49,0 2017.11.30 94
6_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 53,0 2017.11.30 91
7_Wykaz dostaw doc 62,0 2017.11.30 97
8_Wzór umowy (po zmianie SIWZ_1) docx 52,3 2017.11.30 91
9_Oświadczenie wykonawcy doc 42,5 2017.11.30 96
_10_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 42,0 2017.11.30 93

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 322,8 2017.12.01 96

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 367,4 2017.12.05 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
500067946-N-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 42,5 2017.12.01 97
Informacja z otwarcia ofert pdf 539,2 2017.12.08 80

Pobierz wszystkie dokumenty