Szczegóły ogłoszenia

NZ/70/U/N/AC/2017

"Usługa odbioru odpadów typu komunalnego z udostępnieniem prasokontenera na odpady komunalne do transportu samochodowego"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 290,6 2017.11.27 112

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 604,0 2017.11.27 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2017.11.27 94
Formularz asortymentowo-cenowy xls 35,0 2017.11.27 99
Formularz ofertowy doc 24,2 2017.11.27 103
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017.11.27 107
Projekt umowy doc 29,8 2017.11.27 96
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.11.27 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 243,3 2017.12.07 97

Pobierz wszystkie dokumenty