Szczegóły ogłoszenia

NZ/70/U/N/AC/2017

"Usługa odbioru odpadów typu komunalnego z udostępnieniem prasokontenera na odpady komunalne do transportu samochodowego"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 290,6 2017-11-27 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 604,0 2017-11-27 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2017-11-27 59
Formularz asortymentowo-cenowy xls 35,0 2017-11-27 59
Formularz ofertowy doc 24,2 2017-11-27 58
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017-11-27 60
Projekt umowy doc 29,8 2017-11-27 58
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017-11-27 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 243,3 2017-12-07 47

Pobierz wszystkie dokumenty