Szczegóły ogłoszenia

NA/P/345/2017

"Remont pomieszczeń w D.S. Nestor, Akapit, Pingwin, Promień, Alchemik - wymiana armatury sanitarnej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017-11-24 269

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 16,7 2017-12-11 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 72,0 2017-11-24 178

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017-11-24 164
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017-11-24 169
Szczegółowy opis zamówienia rar 442,6 2017-11-24 195
Wykaz osób doc 19,6 2017-11-24 158
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2017-11-24 174
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,6 2017-11-24 176
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2017-11-24 170
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,2 2017-11-24 167

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2017-12-11 150

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017-12-14 207

Pobierz wszystkie dokumenty