Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.34.2017

"Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 81,0 2017.11.23 265

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 21,8 2017.11.23 280

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,9 2017.11.23 242

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 48,5 2017.11.23 272
Mapa Gminy Niepołomice jpg 54,9 2017.11.23 221
Projekt umowy doc 153,0 2017.11.23 248
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2018 docx 65,9 2017.11.23 298
zał. 1 wykaz wykonanych usług doc 43,5 2017.11.23 226
zał. 2 wykaz pojazdów doc 38,0 2017.11.23 243
zał. 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2017.11.23 245
zał. 4 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,2 2017.11.23 237
zał. 5 oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym doc 37,0 2017.11.23 234
zał. 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2017.11.23 228

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,5 2017.12.20 234

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2018.01.03 213

Pobierz wszystkie dokumenty