Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.34.2017

"Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 81,0 2017-11-23 137

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 21,8 2017-11-23 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,9 2017-11-23 141

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 48,5 2017-11-23 141
Mapa Gminy Niepołomice jpg 54,9 2017-11-23 119
Projekt umowy doc 153,0 2017-11-23 128
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2018 docx 65,9 2017-11-23 132
zał. 1 wykaz wykonanych usług doc 43,5 2017-11-23 110
zał. 2 wykaz pojazdów doc 38,0 2017-11-23 117
zał. 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2017-11-23 107
zał. 4 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,2 2017-11-23 119
zał. 5 oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym doc 37,0 2017-11-23 109
zał. 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2017-11-23 103

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,5 2017-12-20 91

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2018-01-03 82

Pobierz wszystkie dokumenty