Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.34.2017

"Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 81,0 2017.11.23 246

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 21,8 2017.11.23 261

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,9 2017.11.23 223

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 48,5 2017.11.23 258
Mapa Gminy Niepołomice jpg 54,9 2017.11.23 208
Projekt umowy doc 153,0 2017.11.23 234
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2018 docx 65,9 2017.11.23 277
zał. 1 wykaz wykonanych usług doc 43,5 2017.11.23 212
zał. 2 wykaz pojazdów doc 38,0 2017.11.23 227
zał. 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2017.11.23 219
zał. 4 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,2 2017.11.23 224
zał. 5 oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym doc 37,0 2017.11.23 213
zał. 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2017.11.23 211

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,5 2017.12.20 215

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2018.01.03 183

Pobierz wszystkie dokumenty