Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.34.2017

"Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 81,0 2017.11.23 224

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 21,8 2017.11.23 200

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,9 2017.11.23 207

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 48,5 2017.11.23 228
Mapa Gminy Niepołomice jpg 54,9 2017.11.23 189
Projekt umowy doc 153,0 2017.11.23 212
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2018 docx 65,9 2017.11.23 223
zał. 1 wykaz wykonanych usług doc 43,5 2017.11.23 185
zał. 2 wykaz pojazdów doc 38,0 2017.11.23 203
zał. 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2017.11.23 190
zał. 4 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,2 2017.11.23 204
zał. 5 oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym doc 37,0 2017.11.23 188
zał. 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2017.11.23 183

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,5 2017.12.20 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2018.01.03 161

Pobierz wszystkie dokumenty