Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-39/17

"Remont korytarza II piętra w pawilonie ,,B Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 178,6 2017.11.22 280

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,0 2017.11.22 203

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.11.22 189
Opis przedmiotu zamówienia pdf 2908,0 2017.11.22 206
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,3 2017.11.22 199
Przedmiar - prace elektryczne pdf 522,2 2017.11.22 206
Przedmiar - roboty budowlane pdf 2188,4 2017.11.22 223
STWiOR pdf 5053,8 2017.11.22 185
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,5 2017.11.22 185
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017.11.22 212

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017.12.07 176

Pobierz wszystkie dokumenty