Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-39/17

"Remont korytarza II piętra w pawilonie ,,B Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 178,6 2017-11-22 147

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,0 2017-11-22 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017-11-22 62
Opis przedmiotu zamówienia pdf 2908,0 2017-11-22 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,3 2017-11-22 63
Przedmiar - prace elektryczne pdf 522,2 2017-11-22 67
Przedmiar - roboty budowlane pdf 2188,4 2017-11-22 77
STWiOR pdf 5053,8 2017-11-22 59
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,5 2017-11-22 60
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017-11-22 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017-12-07 38

Pobierz wszystkie dokumenty