Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-39/17

"Remont korytarza II piętra w pawilonie ,,B Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 178,6 2017.11.22 292

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,0 2017.11.22 212

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.11.22 205
Opis przedmiotu zamówienia pdf 2908,0 2017.11.22 221
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,3 2017.11.22 220
Przedmiar - prace elektryczne pdf 522,2 2017.11.22 235
Przedmiar - roboty budowlane pdf 2188,4 2017.11.22 237
STWiOR pdf 5053,8 2017.11.22 192
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,5 2017.11.22 194
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017.11.22 229

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017.12.07 194

Pobierz wszystkie dokumenty