Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-38/17

"Remont pomieszczeń w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2017.11.22 283

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,5 2017.11.22 208

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.11.22 211
OPZ - pokoje pdf 2384,4 2017.11.22 203
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017.11.22 185
przedmiar budowlany pdf 1473,9 2017.11.22 202
przedmiar elektryczny pdf 371,1 2017.11.22 205
STWiOR -studium pokoje pdf 5139,7 2017.11.22 210
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,6 2017.11.22 205
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017.11.22 203

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017.12.07 180

Pobierz wszystkie dokumenty