Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-38/17

"Remont pomieszczeń w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2017-11-22 250

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,5 2017-11-22 160

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-11-22 168
OPZ - pokoje pdf 2384,4 2017-11-22 160
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017-11-22 146
przedmiar budowlany pdf 1473,9 2017-11-22 160
przedmiar elektryczny pdf 371,1 2017-11-22 168
STWiOR -studium pokoje pdf 5139,7 2017-11-22 162
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,6 2017-11-22 162
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017-11-22 160

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017-12-07 143

Pobierz wszystkie dokumenty