Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/14/11/01/2017

"przebudowa pomieszczeń na III piętrze w budynku S dla Pracowni Mikrobiologii w CSKMSWIA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 51,5 2017.11.21 236

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu doc 25,0 2017.12.04 190

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 245,5 2017.11.21 237

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.11.21 210
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2017.11.21 196
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY doc 157,5 2017.11.21 215
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2017.11.21 199
pkt dystrybucyjny-IIIS odt 3800,5 2017.11.21 225
plan sytuacyjny 2017r. pdf 96,5 2017.11.21 229
schemat_ist_RG pdf 813,7 2017.11.21 221
Wykaz osób załącznik nr 5 rtf 45,4 2017.11.21 208
Wzór oferty na roboty budowlane doc 48,5 2017.11.21 202
Załącznik nr I Program funkcjonalno-użytkowy Mikrobiologia z 2017 doc 412,5 2017.11.21 266
Załącznik nr II rzut IIIp. w S pdf 118,0 2017.11.21 243
zdjęcia_ist_RG pdf 693,7 2017.11.21 222
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2017.11.21 196

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 29,0 2017.12.04 191

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 30,0 2017.12.04 212

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2017.12.14 233
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 24,0 2017.12.04 212

Pobierz wszystkie dokumenty