Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/14/11/01/2017

"przebudowa pomieszczeń na III piętrze w budynku S dla Pracowni Mikrobiologii w CSKMSWIA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 51,5 2017-11-21 75

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu doc 25,0 2017-12-04 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 245,5 2017-11-21 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017-11-21 48
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2017-11-21 46
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY doc 157,5 2017-11-21 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2017-11-21 44
pkt dystrybucyjny-IIIS odt 3800,5 2017-11-21 52
plan sytuacyjny 2017r. pdf 96,5 2017-11-21 53
schemat_ist_RG pdf 813,7 2017-11-21 49
Wykaz osób załącznik nr 5 rtf 45,4 2017-11-21 43
Wzór oferty na roboty budowlane doc 48,5 2017-11-21 46
Załącznik nr I Program funkcjonalno-użytkowy Mikrobiologia z 2017 doc 412,5 2017-11-21 61
Załącznik nr II rzut IIIp. w S pdf 118,0 2017-11-21 51
zdjęcia_ist_RG pdf 693,7 2017-11-21 52
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2017-11-21 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 29,0 2017-12-04 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 30,0 2017-12-04 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2017-12-14 7
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 24,0 2017-12-04 36

Pobierz wszystkie dokumenty