Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.14.2017.KG

"Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 - Kurowo Babia"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 322,9 2017-11-21 114

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,3 2017-11-21 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-11-21 110
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 24,8 2017-11-21 114
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2017-11-21 105
Projekt budowlany zip 17078,8 2017-11-21 116
Przedmiar robót pdf 250,0 2017-11-21 122
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna pdf 2239,4 2017-11-21 130
Wykaz osób doc 19,4 2017-11-21 101
Wykaz robót budowlanych doc 25,0 2017-11-21 113
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,0 2017-11-21 113
Wzór umowy na roboty budowlane docx 40,5 2017-11-21 118
Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia doc 20,7 2017-11-21 109
Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania doc 20,6 2017-11-21 119
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 18,4 2017-11-21 108
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017-11-21 118

Pobierz wszystkie dokumenty