Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.14.2017.KG

"Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 - Kurowo Babia"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 322,9 2017.11.21 152

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,3 2017.11.21 133

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.11.21 144
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 24,8 2017.11.21 143
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2017.11.21 142
Projekt budowlany zip 17078,8 2017.11.21 137
Przedmiar robót pdf 250,0 2017.11.21 143
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna pdf 2239,4 2017.11.21 162
Wykaz osób doc 19,4 2017.11.21 129
Wykaz robót budowlanych doc 25,0 2017.11.21 149
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,0 2017.11.21 141
Wzór umowy na roboty budowlane docx 40,5 2017.11.21 145
Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia doc 20,7 2017.11.21 140
Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania doc 20,6 2017.11.21 146
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 18,4 2017.11.21 139
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.11.21 149

Pobierz wszystkie dokumenty