Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.14.2017.KG

"Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 - Kurowo Babia"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 322,9 2017.11.21 122

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,3 2017.11.21 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.11.21 126
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 24,8 2017.11.21 128
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2017.11.21 125
Projekt budowlany zip 17078,8 2017.11.21 123
Przedmiar robót pdf 250,0 2017.11.21 131
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna pdf 2239,4 2017.11.21 149
Wykaz osób doc 19,4 2017.11.21 115
Wykaz robót budowlanych doc 25,0 2017.11.21 129
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,0 2017.11.21 130
Wzór umowy na roboty budowlane docx 40,5 2017.11.21 133
Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia doc 20,7 2017.11.21 125
Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania doc 20,6 2017.11.21 133
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 18,4 2017.11.21 128
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.11.21 131

Pobierz wszystkie dokumenty