Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-36/17

"Remont pomieszczeń 8, 9 i 10 na Wydziale Budownictwa "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2017.11.21 298

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,1 2017.11.21 193

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.11.21 197
OPZ pdf 3471,5 2017.11.21 212
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2017.11.21 197
PRZEDMIAR - ROBOTY ELEKTRYCZNE pdf 710,6 2017.11.21 206
PRZEDMIAR ROBÓT budowlanych pdf 1861,8 2017.11.21 213
STWiOR pdf 6260,3 2017.11.21 186
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,6 2017.11.21 176
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017.11.21 191

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.12.07 184

Pobierz wszystkie dokumenty