Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-36/17

"Remont pomieszczeń 8, 9 i 10 na Wydziale Budownictwa "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2017-11-21 233

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,1 2017-11-21 150

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-11-21 145
OPZ pdf 3471,5 2017-11-21 141
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2017-11-21 143
PRZEDMIAR - ROBOTY ELEKTRYCZNE pdf 710,6 2017-11-21 147
PRZEDMIAR ROBÓT budowlanych pdf 1861,8 2017-11-21 157
STWiOR pdf 6260,3 2017-11-21 135
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,6 2017-11-21 134
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017-11-21 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017-12-07 125

Pobierz wszystkie dokumenty