Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-36/17

"Remont pomieszczeń 8, 9 i 10 na Wydziale Budownictwa "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2017.11.21 273

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,1 2017.11.21 188

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.11.21 180
OPZ pdf 3471,5 2017.11.21 192
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2017.11.21 182
PRZEDMIAR - ROBOTY ELEKTRYCZNE pdf 710,6 2017.11.21 192
PRZEDMIAR ROBÓT budowlanych pdf 1861,8 2017.11.21 194
STWiOR pdf 6260,3 2017.11.21 172
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,6 2017.11.21 168
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017.11.21 180

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.12.07 166

Pobierz wszystkie dokumenty