Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-652/17

"dostawa laptopów dla Jednostek AGH KC-zp.272-652/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 180,0 2017.11.20 218

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 341,5 2017.11.20 154

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 219,5 2017.11.20 180
Wzór formularza oferty - dostawy doc 54,5 2017.11.20 197
Wzór umowy - dostawy doc 77,0 2017.11.20 175

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 232,0 2017.11.20 177
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2017.12.27 137

Pobierz wszystkie dokumenty