Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-670/17

"dostawa komputera stacjonarnego zintegrowanego z monitorem dla WIMiR KC-zp.272-670/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 134,9 2017.11.20 181

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 167,5 2017.11.20 149

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2018.01.02 99
JEDZ doc 219,5 2017.11.20 154
Wzór formularza oferty - dostawy doc 49,5 2017.11.20 180
Wzór umowy - dostawy doc 76,0 2017.11.20 166

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,7 2017.11.20 169
Informacja z otwarcia ofert doc 22,7 2018.01.02 116

Pobierz wszystkie dokumenty