Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-670/17

"dostawa komputera stacjonarnego zintegrowanego z monitorem dla WIMiR KC-zp.272-670/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 134,9 2017-11-20 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 167,5 2017-11-20 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2018-01-02 47
JEDZ doc 219,5 2017-11-20 111
Wzór formularza oferty - dostawy doc 49,5 2017-11-20 104
Wzór umowy - dostawy doc 76,0 2017-11-20 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,7 2017-11-20 114
Informacja z otwarcia ofert doc 22,7 2018-01-02 61

Pobierz wszystkie dokumenty