Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-670/17

"dostawa komputera stacjonarnego zintegrowanego z monitorem dla WIMiR KC-zp.272-670/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 134,9 2017.11.20 198

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 167,5 2017.11.20 181

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2018.01.02 171
JEDZ doc 219,5 2017.11.20 186
Wzór formularza oferty - dostawy doc 49,5 2017.11.20 289
Wzór umowy - dostawy doc 76,0 2017.11.20 179

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,7 2017.11.20 195
Informacja z otwarcia ofert doc 22,7 2018.01.02 174

Pobierz wszystkie dokumenty