Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-596/17

"Kompleksowa usługa serwisowa (36 miesięczna) obejmująca serwis, części zamienne oraz robociznę dla zainstalowanego na AGH specjalnego urządzenia badawczego pn. Analityczny transmisyjny mikroskop elektronowy (S)TEM Titan Cubed G2 60-300 firmy FEI finansowaną w ramach środków otrzymanych zgodnie z decyzją MNiSW nr 211402/E-356/SPUB/2017/1 z dnia 31 lipca 2017 roku."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 73,5 2017-11-17 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 200,0 2017-11-17 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 234,4 2017-11-17 28
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,5 2017-11-17 31
Wzór formularza oferty doc 40,0 2017-11-17 29
Wzór umowy - usługi doc 92,0 2017-11-17 28
Wzór wykazu osób doc 34,5 2017-11-17 29
Wzór wykazu usług doc 34,0 2017-11-17 29
Wzór zobowiązania doc 133,5 2017-11-17 29

Pobierz wszystkie dokumenty